Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

Szkoła Promująca Zdrowie

Co to jest szkoła promująca zdrowie?

 

Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się oraz rozwija. 

 Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.

 Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Tworzy warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.

Umożliwia aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach.

 

Działania szkolne dotyczące Szkoły Promujacej Zdrowia koordynuje powołany przez dyrektora szkoły zespół, w skład którego wchodzą:

mgr Joanna Bilińska-Karasek - lider zespołu

dr Małgorzata Popławska - wicedyrektor

mgr Lucyna Golec - pedagog szkoły

mgr Anna Zych - psycholog 

mgr Maciej Kurylas - nauczyciel wychowania fizycznego.

Artykuły

Akademia Zdrowego Uśmiechu

Akademia Zdrowego Uśmiechu!

 

14 maja w naszej szkole zostały przeprowadzone dwa programy profilaktyczne w ramach realizacji zadań Szkoły Promującej Zdrowie.

Celem programów edukacyjnych jest pomaganie dzieciom w procesie uczenia się o...

Czytaj więcej o: Akademia Zdrowego Uśmiechu

Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w programie profilaktycznym

pt. „ Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców”, który będzie realizowany od października do grudnia 2017 r.

Całość programu to 10 spotkań . Udział jest bezpłatny. Zajęcia będą się odbywały w I LO w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 11, sala nr 20 (wejście od boiska).

Szczegółowe informacje dotyczące...

Czytaj więcej o: Warsztaty dla rodziców

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia, stale się rozwija  i ulega modyfikacjom.

Przyjęto, że:

Szkoła:

• jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się, itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym...

Czytaj więcej o: Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

KONCEPCJA I STRATEGIA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE – informacja dla rodziców 

KONCEPCJA 

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia –  zdrowie to nie tylko brak choroby czy kalectwa, ale również stan dobrego samopoczucia...

Czytaj więcej o: Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Tydzień zdrowia

Tydzień Zdrowia za nami!

W ramach Tygodnia Zdrowia w  dniach 3-7.04 .2017 r. w naszej szkole odbywały się różne konkursy oraz akcje. Cała społeczność szkolna uczestniczyła w różnorodnych działaniach prozdrowotnych. Każdy dzień...

Czytaj więcej o: Tydzień zdrowia

Świetlicowa Akcja Mycia Rąk

W lutym w świetlicy szkolnej została zorganizowana akcja mająca na celu przypomnienie zasad dbania o higienę każdego dnia. Panie wychowawczynie przeprowadziły pogadankę na temat konieczności mycia rąk zarówno przed, jak i po posiłku. 

Czytaj więcej o: Świetlicowa Akcja Mycia Rąk

Konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie

W grudniu uczniowie naszej szkoły na lekcjach informatyki pod czujnym okiem pani Danuty Wandzik uczestniczyli w tworzeniu logo Szkoły Promującej Zdrowie w SP 54 im. Wacława Kuchara. Prezentujemy owoce tych wysiłków oraz wybrane logo. 

 

 

Czytaj więcej o: Konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie