Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

Wychowawcy świetlicy

Wychowawcy  świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 to:
mgr Ewa Sowizdrzał - Kierownik świetlicy
mgr Mariola Pacia
mgr Michalina Rychlicka
mgr Jolanta Dziobek
mgr Joanna Górska-Stasiak
mgr Bożena Kamińska
mgr Anna Rączka