Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

Tutoring – nauczyciel i uczeń zupełnie inaczej

Cel innowacji:

Wprowadzenie modelu pracy dydaktyczno-wychowawczej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako formy pracy nad rozwojem ucznia zdolnego. Mając na względzie, żedziałalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem działalności szkoły, a celem innowacji jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczyciela, założenia niniejszej innowacji opracowano zgodnie z najnowszymi trendami i wymaganiami w edukacji. 

Czas realizacji innowacji: data rozpoczęcia innowacji: 19.02.2018 – 22.06.2018. Czas trwania innowacji – jeden semestr.

Tutoring prowadzi  podopiecznego do mądrości i dojrzałości emocjonalnej oraz społecznej, ponieważ:

a) pozwala na dostrzeżenie swych mocnych stron oraz na budowanie prawidłowej, realistycznej samooceny i poczucia własnej wartości;

b) budowany jest na wartościach, które podziela cała społeczność szkolna;

c) poprzez dialogowe relacje kreuje klimat bezpieczeństwa i współpracy;

d) sprzyja twórczemu podejściu do życia i do nauki. 

Realizatorem innowacji jest Pani dr Małgorzata Popławska