Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

Międzyszkolna sieć współpracy

Międzyszkolna Sieć Współpracy

W dniu 6 listopada 2018 roku została powołana Międzyszkolna Sieć Współpracy nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach programu "Aktywna Tablica".

Szkoły wchodzące w skład sieci współpracy:

  1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu ul. Matejki 15 41-902 Bytom
  2. Szkoła Podstawowa nr 27 w Bytomiu ul. Świętochłowicka 12 41 – 909 Bytom
  3. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Elżbiety w Bytomiu ul. Armii Krajowej 40  41-909 Bytom
  4. Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu ul. Reptowska 86 41-923 Bytom
  5. Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ul. Webera 6  41-902 Bytom

Zadania Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne:

  • Udział nauczycieli (minimum jeden nauczyciel) w min. trzech spotkaniach w ramach Sieci.
  • Zorganizowanie co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.
  • Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz udostępnianie, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.