Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

Programy profilaktyczne

W naszej szkole prowadzimy rozmaite programy profilaktyczne, dotyczące różnorodnej tematyki: 

1. Znajdź właściwe rozwiązanie.

2. Trzymaj formę.

3. Nie pal przy mnie proszę.

4. Młodzi odkrywcy.

5.  Warto być sobą. 

6. Rusz się po zdrowie.

7. Kodeks walki z rakiem. 

8. Zamieńmy hałas w ciszę. 

 

Artykuły

Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej ,,Bieg po zdrowie”

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e- papierosów.

Czytaj więcej o: Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej ,,Bieg po zdrowie”

Hałas

Drodzy Państwo!

Coraz większa liczba dzieci  wykazuje cechy zaburzeń typu słuchowego. Jedną z alarmujących przyczyn niepowodzeń szkolnych naszych dzieci jest wszechobecny hałas. Utrudnia on koncentrację uczniów na zadaniu, przeszkadza w prawidłowym rozwoju procesów poznawczych i psychicznych warunkujących dobre czytanie i pisanie. Brak ciszy przyczynia się również do tego,...

Czytaj więcej o: Hałas

Lekcja ciszy...

Każdy wie, że "robić ciszę" jest trudno i to nie lada wyzwanie dla nas wszystkich! W klasie 3D udaje nam się w ciągu dnia znaleźć chwilę, by pobawić się w ciszę..

Oprócz tego krzesłami nie szuramy, dzięki czemu o uszy swe dbamy!

Czytaj więcej o: Lekcja ciszy...

Nauczyciele strzegą ciszy……

20 listopada wszyscy nauczyciele podczas długiej przerwy stali się Strażnikami Ciszy. Wspólnie przypomnieli uczniom o tym, że powinni zadbać o ciszę, bo przerwa jest chwilą odpoczynku między zajęciami, a hałas nie może być...

Czytaj więcej o: Nauczyciele strzegą ciszy……

Księżniczka Ciszy, stworek Hałasiorek

W klasach 1-3 odbył się konkurs plastyczny związany z naszą szkolną akcją walki z hałasem. Najmłodsi próbowali swoich sił przedstawiając postaci księżniczki i stworka. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.

Gratulujemy małym artystom!

Czytaj więcej o: Księżniczka Ciszy, stworek Hałasiorek

STREFA CISZY

Od listopada otworzyliśmy STREFĘ CISZY, z której mogą korzystać uczniowie w czasie długiej przerwy: od 11.30. do 11.50.

Miejsce to ma pozwolić zregenerować umysł w spokoju. Dlatego też należy bezwzględnie zachowywać tam spokój....

Czytaj więcej o: STREFA CISZY

Program profilaktyczny „Młodzi odkrywcy” – podsumowanie

Przez cały rok 2017 w obecnych klasach V odbywały się zajęcia w ramach programu profilaktycznego „Młodzi odkrywcy” prowadzone przez psychologa szkolnego Annę Zych. Przypominamy, że program ten uzyskał dofinansowanie z Wydziału...

Czytaj więcej o: Program profilaktyczny „Młodzi odkrywcy” – podsumowanie

Znajdź właściwe rozwiązanie

 

Cel główny programu: zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych

 

Tematyka:

- Poznajmy się bliżej

- Laboratorium ciała (budowa układu oddechowego)

- Naucz się mówić „nie”

- Znajdź właściwe rozwiązania

- Uwierz w siebie

 

Program kształtuje u uczniów postawy zobowiązujące do niepalenia, dumy z faktu niepalenia,...

Czytaj więcej o: Znajdź właściwe rozwiązanie

Program "Trzymaj formę"

Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii

WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

        

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad...

Czytaj więcej o: Program "Trzymaj formę"

Program "Nie pal przy mnie proszę"

Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną

we współpracy z resortem edukacji.

Czytaj więcej o: Program "Nie pal przy mnie proszę"