Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

Stowarzyszenie "Do dzieła!"

Mamy przyjemność poinformować, że we wrześniu 2017 roku Stowarzyszenie "Do dzieła!" rozpoczęło swoją działalność.

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, opiekuńczej, rekreacyjnej, sportowej oraz charytatywnej w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy na rzecz środowiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu oraz środowiska lokalnego, w tym uczniów, ich rodzin, opiekunów prawnych, z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz modernizowanie bazy szkoły i finansowanie remontów placówki.

Stowarzyszenie będzie realizowało wyżej wymienione cele poprzez:

  • organizowanie i współorganizowanie konkursów, imprez kulturowych, artystycznych i sportowych, wystaw, festiwali, przeglądów, rozgrywek sportowych i innych podobnych przedsięwzięć;
  • wspieranie szkoły w działaniach na rzecz poszerzania kontaktów i nawiązywaniu współpracy z instytucjami oświatowymi oraz środowiskiem lokalnym;
  • organizowanie imprez integracyjnych, festynów, kiermaszów, pikników, konkursów, itp.;
  • pozafinansowe wspieranie rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej;
  • współpracę z instytucjami, placówkami i organizacjami mogącymi wspierać działalność Stowarzyszenia;
  • organizowanie przedsięwzięć społeczno – kulturowych kształtujących tożsamość narodową i regionalną;
  • pozyskiwanie i zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych;
  • organizację i finansowanie wycieczek, wyjazdów turystycznych.

Zachęcamy wszystkich chętnych rodziców do zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia.

Prosimy również o zapoznanie się z załączonym Statutem.

 

 

Dla osób chcących wspomóc naszą działalność i przekazać darowiznę na cele statutowe podajemy numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat:

 

Stowarzyszenie „Do dzieła!”

 

Ul. Reptowska 86

 

41-923 Bytom

 

Nr konta: 02 1140 2004 0000 3402 7711 0798

 

Z dopiskiem w tytule przelewu: DAROWIZNA