Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

Bezpieczne dzieci

 

Innowacja pedagogiczna "Bezpieczne dzieci" jest realizowana w ramach kółka zainteresowań  zgodnie z priorytetami MEN na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów klas I- III. Celem programu jest przygotowanie dziecka do bezpiecznego przebywania i uczestniczenia w środowisku społecznym i radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń. W ramach zajęć przekazywana zostaje wiedza o tym jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dziecka oraz jak należy się zachować kiedy dochodzi do wypadku. 

Artykuły

SYGNALIZATOR ŚWIETLNY

4 maja  w ramach kółka "Bezpieczne dzieci" uczniowie brali udział w zajęciach  których celem było wdrożenie do  bezwzględnego podporządkowania się sygnalizacji świetlnej zgodnie z wysyłanymi sygnałami, kolorami i oznaczeniami....

Czytaj więcej o: SYGNALIZATOR ŚWIETLNY

Zasady pierwszej pomocy.

W ramach kółka "Bezpieczne dzieci" w lutym odbyła się pogadanka w gabinecie pani higienistki na temat zdrowia. Na następnych zajęciach przypomniano uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w dzieciach umiejętności...

Czytaj więcej o: Zasady pierwszej pomocy.

Bezpieczne ferie

12 stycznia odbyły się zajęcia dotyczące bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie ferii w ramach kółka "Bezpieczne dzieci".

 

Czytaj więcej o: Bezpieczne ferie

Spotkanie z policjantami

Pani Policjantka Komendy Miejskiej w Bytomiu oraz pies "Sznupek" odwiedzili naszą szkołę. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami ruchu drogowego.  Pokazano służbowe wyposażenie. Dzieci osobiście mogły dotknąć a nawet...

Czytaj więcej o: Spotkanie z policjantami