Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

„Myślę, odkrywam, tworzę” - zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV-VIII

Planowany projekt adaptuje zdolności do zabawy dziecka (tu zabawy klockami) do nauczania filozofii i filozofowania, poszerza zakres edukacji o zagadnienia z etyki i edukacji medialnej. Celem jest wykształcenie uczniów potrafiących myśleć abstrakcyjnie, twórczo i analitycznie, zdolnych do porozumiewania się w języku wartości.

Filozofia stanowi fundament kultury europejskiej. Jest źródłem podstawowych pytań, problemów i pojęć, których świadomość odczuwa niemal każdy już we wczesnych latach swej młodości.

W kręgu problemów współczesnego świata jej waga nie maleje, lecz rośnie.

Autorefleksja poparta elementarną wiedzą filozoficzną może w przyszłości zaowocować zmianą postaw życiowych, większą świadomością możliwości wyboru drogi życiowej a także uwrażliwi na los drugiego człowieka.

Punktem wyjścia zajęć będą samodzielnie formułowane pytania w oparciu o literaturę piękną, teksty filozoficzne i mądrościowe z różnych kultur, filmy, prace plastyczne inspirujące do myślenia. Kierunek dialogu wyznaczać będzie grupa jako całość a nie nauczyciel; o doborze treści nauczania (tematów dyskusji) decydować będą w dużej mierze sami uczniowie.

 Lektura tekstów zostaje zamieniona przez uczestników zajęć w budowle z klocków. Dokładna analiza budowli i ich porównywanie z tekstami doprowadza uczniów do głębszego zrozumienia omawianych treści i przedstawienia własnych oraz samodzielnych wizji ich filozoficznej i artystycznej interpretacji.

Poszukujemy odpowiedzi na nurtujące pytania, np.:

  • Skąd wziął się wszechświat?
  • Czy jesteśmy sami we wszechświecie?
  • Czym jest umysł?
  • Czy Bóg istnieje?
  • Co to jest szczęście?

 

Ponad to planowane jest wzbogacenie treści zajęć o  szeroko rozumiane uczestnictwo w kulturze poprzez nauczanie przez przeżywanie ku wartościom.

Artykuły

Z wizytą w Muzeum Narodowym w Krakowie

2 stycznia z grupą uczniów kl. 7c zaangażowanych w realizację wspólnego przedsięwzięcia z Gimnazjum nr 1 odwiedziliśmy Kraków. Rozpoczęliśmy od Cricoteci, w której poznaliśmy sylwetkę twórcy, artysty, wizjonera - Tadeusza Kantora....

Czytaj więcej o: Z wizytą w Muzeum Narodowym w Krakowie

DIGITAL ATELIER - MY URBAN BOX

Sobotę - 13 stycznia spędziliśmy z częścią 7c w Gimnazjum nr 1 na drugim DIGITAL ATELIER - MY URBAN BOX. Pojęcia: DZIEDZICTWO, TOŻSAMOŚĆ, ARTEFAKT, PAMIĘĆ, WSPOMNIENIE, JA, MOJE MIEJSCE, MOJA RODZINA, DIGITALIZACJA nie są nam obce....

Czytaj więcej o: DIGITAL ATELIER - MY URBAN BOX

Grudniowe spotkanie

 

W grudniowe popołudnie z uczestnikami zajęć innowacyjnych i rozwijających zainteresowania humanistyczne „Lego-logos” udaliśmy się do Gimnazjum nr 1 w Bytomiu. Skorzystaliśmy z zaproszenia uczniów Klas Aktywności Twórczej i...

Czytaj więcej o: Grudniowe spotkanie

Listopadowe inspiracje z filozofią - etyka życzliwości

Materiał z listopadowych zajęć w ramach innowacji, poświęconych

„etyce życzliwości”:

„Mała etyka życzliwości stanowi zachętę do zrobienia kroku wstecz i

opanowania w pierwszej kolejności zupełnie podstawowych...

Czytaj więcej o: Listopadowe inspiracje z filozofią - etyka życzliwości