Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

Omnibus językowy

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54

IM. WACŁAWA KUCHARA W BYTOMIU

zaprasza uczniów klas 4, 5, 6, 7 do wzięcia udziału W KONKURSIE JĘZYKOWYM

OMNIBUS JĘZYKOWY”

Celem konkursu jest zdobycie oraz utrwalenie przez uczniów wiedzy w zakresie słownictwa związanego z różnymi dziedzinami życia, wraz z wyrażeniami idiomatycznymi i licznymi kolokacjami, propagowanie postaw samorozwoju oraz kształtowanie zainteresowań młodzieży.

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 

 1. Uczniowie w cyklach comiesięcznych (październik, listopad, grudzień, styczeń, marzec, kwiecień) będą otrzymywali zasób słownictwa obowiązujący do konkursu. Słownictwo będzie się pojawiało na stronie internetowej naszej szkoły, wzakładce Konkurs ‘OMNIBUS JĘZYKOWY ' około 15 każdego miesiąca. Zadaniem uczniów jest stopniowe opanowywanie tego słownictwa.

 2. Konkurs będzie równocześnie organizowany na dwóch osobnych poziomach. Klasy 4 i 5 oraz osobno klasy 6 i 7 ( w osobnej zakładce).

 3. Finał konkursu odbędzie się w maju (dzień i godzina zostaną podane w kwietniu) , po którym zostaną wyłonieni zwycięzcy, wręczone zostaną nagrody i dyplomy. Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane do końca kwietnia przez nauczycieli uczących klasy 4, 5, 6 i 7a następnie przekazane koordynatorowi konkursu.

 4. Konkurs będzie miał formę testu pytań. Będą to pytania otwarte.

 5. Koordynatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego : Anna Biskup.

 

 Szczegółowe zagadnienia do konkursu publikowane są co miesiąc na stronie interenetowej szkoły w zakładce kółka zainteresowań/omnibus językowy.

Artykuły

Zagadnienia kwiecień

Klasy 4 i 5                                 

         WORK

  

 1. 1.    Zapamietaj wyrażenia rzeczownikowe:

 

carpenter – stolarz

accountant- ksiegowy

caretaker- dozorca

conductor- dyrygent

plumber- hydraulik

employer- pracodawca

employee- pracownik

career- kariera

salary- pensja

 

 1. 2.    Zapamietaj wyrażenia przymiotnikowe:

 

manual...

Czytaj więcej o: Zagadnienia kwiecień

Zagadnienia w styczniu

CRIME  klasy 4-5

 

 1. Zapamiętaj wyrażenia rzeczownikowe:

theft – kradzież

burglar – włamywacz

prison – więzienie

judge – sędzia

murderer – morderca

court- sąd

handcuffs- kajdanki

mugging- pobicie

offender, criminal- przestępca

 1. Zapamiętaj wyrażenia czasownikowe:

to shoplift – kraść w sklepach

to break into – włamać się

to hijack the...

Czytaj więcej o: Zagadnienia w styczniu

Zagadnienia w grudniu

Klasy 4-5 

 

                              SUPERNATURAL WORLD 

1. Zapamiętaj wyrażenia rzeczownikowe:

 

fairy – czarodziejka

dwarf- karzeł

mermaid- syrena

magic wand – różdżka czarodziejska

magic spell- czary

supernatural phenomena – zjawiska nadprzyrodzone

levitation- unoszenie się w powietrzu

  

 1. 2.    Zapamiętaj wyrażenie...
Czytaj więcej o: Zagadnienia w grudniu

Zagadnienia w listopadzie

Zagadnienia dla klas 4 i 5 

MUSIC

 1. Zapamiętaj wyrażenia rzeczownikowe:

 drum – bęben

grand piano – fortepian

conductor- dyrygent

lyrics- słowa piosenki

trumpet- trąbka

violin- skrzypce

note- nuta

 

 1. Zapamiętaj wyrażenia czasownikowe:

to blow( a trumpet) – dąć w trąbę

to whistle – gwizdać

to compose – komponować

to hum-nucić

to have a...

Czytaj więcej o: Zagadnienia w listopadzie

Zagadnienia w październiku

Zagadnienia dla klas 4 i 5

SPORT

 

 1. Zapamiętaj wyrażenia rzeczownikowe:

draw- remis

referee – sędzia

archery- łucznictwo

opponent- przeciwnik

fencing – szermierka

competitor- zawodnik

stadium- stadion

 

 1. Zapamiętaj wyrażenia rzeczownikowe:

 

to support- kibicować

to set the record – ustanowić rekord

to do press-ups – robić pompki

to hit –...

Czytaj więcej o: Zagadnienia w październiku