Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

Szkoła Pamięta

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta” i zorganizowała szereg działań upamiętniających ważne postaci i wydarzenia w związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.

  • Udział w corocznej akcji „Podaruj znicz na Kresy. Zbiórka zniczy na mogiły naszych rodaków pochowanych na starych nekropoliach za wschodnią granicą.
  • Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami w Bytomiu poprzez udział uczniów z kółka historycznego „Moja mała Ojczyzna” w akcji polegającej na sprawowaniu całorocznej opieki nad zabytkowymi mogiłami i grobami osób zasłużonych. Opieka nad grobem Matki Ewy z Miechowic oraz grobem rodziców Norberta Bończyka – księdza i działacza narodowego na rzecz polskości Górnego Śląska.
  • Wykonanie przez uczniów biało – czerwonych stroików i zbiórka zniczy.
  • Uczczenie na cmentarzu miechowickim pamięci zmarłej wychowawczyni ze świetlicy szkolnej oraz naszej uczennicy.
  • Zapalenie światełek przy mogiłach dawnych proboszczów z miechowickich parafii: księdza Josepha Preussa,  Joannesa Sossalli i Jana Plichty
  • Upamiętnienie śmierci tragicznie zmarłych górników poprzez zapalenie zniczy przy figurze św. Barbary.
  • Zapalenie zniczy przez wychowanków świetlicy szkolnej na cmentarzu ewangelickim pod tablicą upamiętniającą poległych i zaginionych w czasie I i II wojny światowej oraz przy grobie niedawno zmarłej siostry Marty Grudke, która opowiadała uczniom o życiu Matki Ewy z Miechowic.
  • Zapoznanie uczniów z tragiczną historią Górnoślązaków przymusowo wywiezionych w 1945 roku do Związku Radzieckiego oraz złożenie biało – czerwonych stroików i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Górnośląskiej.
  • Upamiętnienie przez uczniów z kółka historycznego postaci księdza Józefa Szafranka, który walczył o polskość Górnego Śląska poprzez zapalenie zniczy na jego mogile na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu.