Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

Zbiórka zniczy na Kresy

Samorząd Uczniowski przypomina, że trwa zbiórka zniczy w ramach akcji „Podaruj znicz na Kresy”, która organizowana jest przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska we współpracy z naszym miastem.  Zebrane podczas akcji znicze zapłoną na grobach naszych rodaków za wschodnią granicą. Akcja potrwa do 15 października.

Konkurs jest punktowany w ramach konkursu „Klasa Roku”.

Znicze należy przynosić do 15 października – czwartku i przechowywać je swoich salach lekcyjnych. Przedstawiciele SU przejdą po klasach w czwartek, zliczą i zbiorą znicze.