Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

Przywitanie pierwszaków w świetlicy

25 września 2020 r. w naszej  świetlicy uroczyście powitaliśmy uczniów klas pierwszych. Odbyły się wspólne zabawy integracyjne, ruchowe i muzyczne. Z tej okazji uczniowie klas starszych przygotowali występ dla swoich nowych kolegów i koleżanek. Każdy pierwszak otrzymał upominek - zakładkę do książki, którą wykonali starsi wychowankowie świetlicy.