Szkoła Podstawowa nr 54 |im. Wacława Kuchara w Bytomiu

41-923 Bytom ul. Reptowska 86

tel. 32 280 64 40

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu
ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom
e-mail: sp54miechowice@interia.pl

telefon:  32 280 64 40

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY W LISTOPADZIE 2020r.

 wynosi: 90,00 zł, tj. 18 dni x 5,00 zł

 powyższą kwotę należy wpłacić na konto indywidualne dziecka

 w terminie do 25 października 2020r.

  UWAG!!!

 

 1. Zapisy nowych uczniów na obiady lub rezygnację z posiłków należy dokonać w terminie od 15.10.2020r. do 19.10.2020r. u kierownika świetlicy.

 

 2. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie, uczeń nie będzie ujęty w wykazie żywionych w listopadzie 2020r.

 

 3. OPŁATY DOKONANE PO WSKAZANYM WYŻEJ TERMINIE BĘDĄ ZWRACANE, A DZIECI NIE BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ W DANYM MIESIĄCU Z OBIADÓW.

 

 4. W dniach 12 i 13 listopada obiadów nie będzie.

 

 

 

 

 

 

 ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY W LISTOPADZIE 2020r.

 wynosi: 90,00 zł, tj. 18 dni x 5,00 zł

 powyższą kwotę należy wpłacić na konto indywidualne dziecka

 w terminie do 25 października 2020r.

  UWAG!!!

 

 1. Zapisy nowych uczniów na obiady lub rezygnację z posiłków należy dokonać w terminie od 15.10.2020r. do 19.10.2020r. u kierownika świetlicy.

 

 2. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie, uczeń nie będzie ujęty w wykazie żywionych w listopadzie 2020r.

 

 3. OPŁATY DOKONANE PO WSKAZANYM WYŻEJ TERMINIE BĘDĄ ZWRACANE, A DZIECI NIE BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ W DANYM MIESIĄCU Z OBIADÓW.

 

 4. W dniach 12 i 13 listopada obiadów nie będzie.